Deltamarin takes part in smart propulsion system development

Deltamarin takes part in smart propulsion system development

smartPS logo

Development of an intelligent approach to ship propulsion systems is a central aim of the joined research project that Deltamarin’s Polish branch is currently participating in.

Project overview

The Smart Propulsion System (abbreviated to “smartPS”) project is a common undertaking of seven different partners from three European counties. Its aims are to:

 • increase the efficiency of ship propulsion system
 • reduce negative impact on the environment
 • increase the durability of propulsion system components
 • increase the safety of ship operations
 • increase comfort by reducing vibration and noise, and
 • reduce the operational costs of propulsion systems

Research and development activities include theoretical analysis, experiments and computer simulations. The methodology used in this project allows for the verification and calibration of numerical models with the experimental results. The expected results of the project will be ready for industrial implementation.

The project is financed as part of an EU MARTEC ERA-NET initiative with funding provided by Poland’s National Centre for Research and Development.

Request for quotation

As part of the activities for the Smart Propulsion System project, Deltamarin sp.z.o.o. (based in Gdańsk, Poland) intends to purchase the computer equipment as per the RFQ – Zapytanie Ofertowe – 22-8-2017 (available in Polish only). Quotations are welcome by 25th August, 2017.

Opis projektu

Projekt „Inteligentny System Napędowy” skupia 7 partnerów z 3 krajów europejskich a czas jego realizacji wynosi 36 miesięcy. Projekt ma na celu:

 • zwiększyć sprawność układu napędowego na statku
 • redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne
 • zwiększenie trwałości komponentów systemu napędowego
 • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji
 • zwiększenie komfortu użytkowania poprzez redukcję drgań i hałasu oraz
 • zmniejszenie kosztów użytkowania systemu napędowego.

Prace naukowo-badawcze obejmują zarówno analizy teoretyczne, jak i badania eksperymentalne oraz symulacje komputerowe. Metodyka realizacji badań umożliwia weryfikację i kalibrację modeli teoretycznych w oparciu o wyniki doświadczalne. Efekty prac charakteryzuje ich duża gotowość do wdrożenia w przemyśle.

Projekt jest finansowany w ramach programy Unii Europejskiej MARTEC ERA-NET a fundusze zapewnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zapytanie ofertowe

W ramach realizacji projektu Inteligentny System Napędowy firma Deltamarin sp.z.o.o. zamierza zakupić sprzęt komputerowy wg poniższego RFQ – Zapytanie Ofertowe – 22-8-2017. Oferty prosimy składać do 25 sierpnia 2017 r.

For more information, please contact

Grzegorz Mazerski, Manager, R&D, Deltamarin Poland
Grzegorz Mazerski
R&D Team Leader, Deltamarin Poland
Mobile +48 50 8622 596
grzegorz.mazerski@deltamarin.com

No comments yet.

Leave a Reply